Gledesklubben

Gledesklubben

Du har et viktig og verdifullt liv.
Du har betydning slik du er.
Du er en skapning som er helt unik,
     og HAN som skapte HAR DEG KJÆR

Gledesklubben har sine samlinger på følgende tirsdager  kl. 18.00 -  20.00.
20. september, 11. oktober, 1. november, 22. november  og 13. desember.

Samlingene består av: Mye sang, utlodning, spill og lek. Dessuten koser vi oss med kaker, saft og kaffe!
Vi  har også en stund der vi hører fra Bibelen!
 
Klubben er spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede. 

Kontaktpersoner er: Inger Marie Hunnestad, Ewa Moldekleiv og Ellen Hennie Lund