KIA

Velkommen til KIA-Drammen.

KIA-Drammen har ulike arrangement og tiltak for innvandrere og flyktninger.

  

KIA-leksehjelp og språktrening hver mandag

kl 15.00 – 17.00

Hjelp med lekser for barneskole, ungdomsskole, videregående og voksenopplæring. Kom når du trenger hjelp. (ingen påmelding)

(fri i skolens ferier)

Kontaktperson Håvar Nielsen - tel 418 08 594      

 

Samtalegruppe for menn

med tema om samfunn-, arbeid- og språkkompetanse

Mandager kl 18.00 – ca 20.00.

Dette tilbudet er for menn som er uten arbeid eller skoletilbud.

Informasjon/Påmelding:

Kontakt Håvard Nielsen - tel 418 08 594 eller Vojta - tel 483 14 149

 

Har du noen spørsmål, ta kontakt med diakon Tjøstolf Andreas Vittersø

- tel 988 78 088

Gi beskjed hvis du har forslag til tiltak som KIA kan starte. 😊

 

Annen informasjon:

Mail: kiadrammen@gmail.com     

Internettside: kianorge.no/drammen

Facebook.com: kiadrammen

Navnet «KIA» betyr «Kristent Interkulturelt Arbeid»

 

KIA-Drammen

-         leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22, og de fleste arrangementene er her.

-         ledes av et styre på 5 personer, og mesteparten av KIAs arbeid blir gjort av frivillige medarbeidere.

-         ble startet i 1998 og har vært organisert på ulike måter gjennom årene.
I vårt område var det organisasjonene Det Norske Misjonsselskap, Santalmisjonen (nå Normisjon) og Norsk Luthersk Misjonssamband som startet arbeidet.

-         er et Nettverkslag i KIA region Øst med personer fra ulike menigheter og organisasjoner.