KIA

Velkommen til KIA-Drammen.


KIA-Drammen har ulike arrangement og tiltak for innvandrere og flyktninger.


I skoleåret er det leksehjelp hver torsdag kl 15.15 - 17.15.
Kontaktperson er Håvar Nielsen - tel 418 08 594


KIA-middag og KIA-kafe er i hovedsak annenhver onsdag kl 17.30 - ca 19.15
Vi planlegger en tur lørdag i mai/juni.


KIA-Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22, og de fleste arrangementene er her.
KIA-Drammen ledes av et styre på 5 personer, og mesteparten av KIAs arbeid blir gjort av frivillige medarbeidere.


Har du spørsmål eller ønsker du å bidra i arbeidet -  ta kontakt med T.Andreas Vittersø
på telefon nr  988 78 088
Vår mailadresse er: kiadrammen@gmail.com


KIA-Drammen ble startet i 1998 og har vært organisert på ulike måter gjennom årene.
I vårt område var det organisasjonene Det Norske Misjonsselskap, Santalmisjonen  (nå Normisjon ) og Norsk Luthersk Misjonssamband som startet arbeidet.
Frivillige fra ulike sammenhenger har vært med å drive arbeidet.


I dag er KIA-Drammen (Drammen og vårt nærområde) et nettverkslag i KIA region Øst som omfatter 7 av fylkene på Østlandet.
Fylkesleder Vojta (Zwonimir Vojtulek) har ansvar for ulike oppgaver flere steder i regionen. Han kan kontaktes på tel 483 14 149.

Navnet KIA betyr Kristent Interkulturelt Arbeid


Se også info om KIA Drammen på: http://kianorge.no/drammen/