KIA

Velkommen til KIA-Drammen.

 

KIA-Drammen har ulike arrangement og tiltak for innvandrere og flyktninger.

 

INNTIL VIDERE ER ALLE KIAS ARRANGEMENT AVLYST PÅ GRUNN AV SITUASJONEN MED KORONA-VIRUS

 

I skoleåret er det leksehjelp hver torsdag kl 15.15 - 17.15.

Kontaktperson er Håvar Nielsen - tel 418 08 594


KIA-middag og KIA-kafe er i hovedsak annenhver onsdag kl 17.30 - ca 19.15

Vi planlegger en tur lørdag 6.juni.

 

KIA-Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22, og de fleste arrangementene er her.


KIA-Drammen ledes av et styre på 5 personer, og mesteparten av KIAs arbeid blir gjort av frivillige medarbeidere.

 

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra i arbeidet -  ta kontakt med Berzat Ihtimani

på telefon 975 45 141 eller T.Andreas Vittersø på telefon nr  988 78 088


Vår mailadresse er: kiadrammen@gmail.com

 

KIA-Drammen ble startet i 1998 og har vært organisert på ulike måter gjennom årene.


I vårt område var det organisasjonene Det Norske Misjonsselskap, Santalmisjonen  (nå Normisjon ) og Norsk Luthersk Misjonssamband som startet arbeidet. 


Frivillige fra ulike sammenhenger har vært med å drive arbeidet. 

 

I dag er KIA-Drammen (Drammen og vårt nærområde) et nettverkslag i KIA region Øst som omfatter 7 av fylkene på Østlandet.


Fylkesleder Vojta (Zwonimir Vojtulek) er for  tiden i permisjon.


Navnet KIA betyr Kristent Interkulturelt Arbeid

Se også info om KIA Drammen på kianorge.no