KIA

Velkommen til KIA-Drammen.

 

KIA-Drammen har ulike arrangement og tiltak for innvandrere og flyktninger.

 

I skoleåret er det leksehjelp hver torsdag kl 15.15 - 17.15

KIA-middag og KIA-kafe annenhver onsdag kl 17.30 - ca 19.15

Vi planlegger en tur lørdag i mai.

 

KIA-Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22, og de fleste arrangementene er her.

KIA-Drammen ledes av et styre på 5 personer, og mesteparten av KIAs arbeid blir gjort av frivillige medarbeidere.

 

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra i arbeidet, ta kontakt:

- telefon: T.Andreas Vittersø - nr  988 78 088 eller Sigrid Hals - 976 81 213

- mail: kiadrammen@gmail.com

- facebook

 

KIA-Drammen ble startet i 1998 og har vært organisert på ulike måter gjennom årene.

I vårt område var det organisasjonene Det Norske Misjonsselskap, Santalmisjonen  (nå Normisjon ) og Norsk Luthersk Misjonssamband som startet arbeidet. 

Frivillige fra ulike sammenhenger har vært med å drive arbeidet. 

 

I dag er KIA-Drammen (Drammen og vårt nærområde) et nettverkslag i KIA region Øst som omfatter 7 av fylkene på Østlandet.

Fylkesleder Vojta (Zwonimir Vojtulek) har ansvar for ulike oppgaver flere steder i regionen. Han kan kontaktes på tel 483 14 149.


KIA står for Kristent Interkulturelt Arbeid

Se også info om KIA Drammen på kianorge.no