KIA

Velkommen til KIA-Drammen.

 KIA-Drammen har ulike arrangement og tiltak for innvandrere og flyktninger.

I skoleåret er det leksehjelp hver mandag kl 15.00 - 17.00 (ikke i skoleferier)
Kontaktperson er Håvar Nielsen - tel 418 08 594

KIA-kafe er onsdager kl 17.30 - ca 19.15.
Onsdag 15.september
Onsdag 13.oktober
Onsdag 27.oktober
Onsdag 10.november
Onsdag 24.november
Onsdag 8.desember
Onsdag 29.september

 KURS FOR MENN
med tema om samfunn-, arbeid- og språkkompetanse
Mandager kl 18.00 – ca 20.00. Oppstart i september 2021    
Kurset er for menn som er uten arbeid eller skoletilbud.

 Informasjon/Påmelding: Kontakt Håvar Nielsen - tel 418 08 594, eller
                                                         Vojta - tel 483 14 149

 Juleverksted/-avslutning i desember

 KIA-Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22, og de fleste arrangementene er her.

 KIA-Drammen ledes av et styre på 5 personer, og mesteparten av KIAs arbeid blir gjort av frivillige
medarbeidere.

 Har du spørsmål eller ønsker du å bidra i arbeidet - ta kontakt med Berzat Ihtimani
på telefon 975 45 141 eller T.Andreas Vittersø på telefon nr  988 78 088

 Vår mailadresse er: kiadrammen@gmail.com

 KIA-Drammen ble startet i 1998 og har vært organisert på ulike måter gjennom årene.
I vårt område var det organisasjonene Det Norske Misjonsselskap, Santalmisjonen  (nå Normisjon ) 
og Norsk Luthersk Misjonssamband som startet arbeidet.

Frivillige fra ulike sammenhenger har vært med å drive arbeidet. 

 I dag er KIA-Drammen (Drammen og vårt nærområde) et nettverkslag i KIA region Øst som omfatter 7 av fylkene på Østlandet.

Navnet KIA betyr Kristent Interkulturelt Arbeid

Se også info om KIA Drammen på kianorge.no og kiadrammen på facebook.com