Misjon

Misjonærer/arbeidere fra vår forsamling:

Familien Birkeland 

- Utsendinger til Etiopia (Hans Ovar og Gunn Eline med barna Karine og Daniel).

E-post: hansovar@gmail.com og gunn_elinee@hotmail.com

Adresse: 
Familien Birkeland er for tiden på hjemmeopphold i Norge.

Familien Leirvik 
- Utsendinger til Japan (Johan og Sonja og lille Mathias)

E-post: jleirvik@nlm.no og sleirvik@nlm.no

Adresse:

Familien Leirvik  er for tiden på hjemmeopphold i Norge.
Månedens misjonsland

Månedens misjonsland