Møter

Vi vil ønske deg velkommen til forsamlingen vår som består av mennesker i ulike aldre. 
Vi vil gjerne vil bli kjent med flere.


Vi er glade for å høre budskapet om Jesus Kristus – og vi ønsker å formidle et frigjørende evangelium med klar forankring i Bibelen.

Av møtetilbudet kan vi nevne:

Første søndag i måneden vil det vanligvis være Sang- og musikkmøte kl 17.00. Det er bevertning på dette møtet.

De andre søndagene er det formiddagsmøte kl 11.00. Da er det fellessang, evt solosang, tale og misjonsinfo fra en av Misjonssambandets misjonsfelt/annet kristent arbeid. På formiddagsmøtene er det vanligvis eget opplegg for barna/søndagsskole.


Andre møter:
Møtehelger i januar, april og september.
Møteuke på vinteren.
Bibelkurs vanligvis 3 kvelder hvert høst-/vårsemester.


Formiddagstreffet er en samling for de som er ledige på dagtid.
Vi samles fra kl.11.00 til kl.14.00. første torsdag i måneden.
Av programmet kan vi nevne: andakt, sang, bevertning og utlodning.
Du er hjertelig velkommen til denne samlingen.


Gledesklubben
er et tilrettelagt samvær for psykisk utviklingshemmede.
Det avholdes hver tredje tirsdag kl 18.00. Her er mye sang og godt humør, god prat, lek, bevertning og andakt.


Ungdomsarbeid:
Bibelgruppe annenhver torsdag kl 19.00 – 21.00 (fra 8.kl)
Ungdomskafe annenhver fredag kl 19.00 – 22.00. Her møtes ungdom fra 13 – 25 år. Dette er et uformelt samvær: dataspill, bordtennis, biljard, andakt og salg av pizza el.l


På sommeren
utgår det vanlig møteopplegget. I stedet er det bibel-og samtalemøter søndager kl 19.00


Julemessen er en lørdag i november/desember


I vårt distrikt er det flere misjonsforeninger og bibelgrupper tilknyttet Misjonssambandet. De er åpne for nye medlemmer. Ta kontakt med noen i styret dersom du ønsker å være med i en bibelgruppe eller misjonsforening.