Nyheter

Torsdag 19. mars kl.19.00 -21.00 Bibeltime v/ Asbjørn Nordgård

lagt inn 3. feb. 2020, 02:01 av Admin Bruker   [ oppdatert 3. feb. 2020, 02:04 ]

Torsdag 19. mars kl.19.00 -21.00 Bibeltime v/ Asbjørn NordgårdTema: “Johannes Åpenbaring”.
 Joh. Åp. 1,1-8: 
Apostelen Johannes skrev Åpenbaringen mens han sett som fange på Patmos.  Han skriver til sju menigheter som hans kjente godt. Han vil hjelpe dem til å være beredt til Jesu gjenkomst til dom.

Kveldsmat etter bibeltimen med anledning til spørsmål og samtale

Møter i Misjonssenteret, Drammen 30.jan.- 2. febr. 2020

lagt inn 17. jan. 2020, 08:06 av Admin Bruker   [ oppdatert 17. jan. 2020, 09:16 ]

ved misjonær Arnfinn Røyland.

Torsdag  30/1 kl. 19.00 - Møte. Hokksund Felleskor synger. Bevertning 

Lørdag  1/2 kl. 19.00 - Møte. Bevertning

Søndag  2/2 kl. 16.00 - Sang og Musikkmøte. Susanne Youngblom synger. Bevertning

 

Julemesse. Lørdag 2.nov. kl. 11.00 – 15.00

lagt inn 25. okt. 2019, 02:11 av Admin Bruker   [ oppdatert 25. okt. 2019, 02:14 ]

 Hjemmelaget julebakst.
 Kransekakelotteri.
 «Katta i sekken»
 Salg av Håndarbeid.
 Hjemmelaget saft og syltetøy.
 Åresalg.
 Julegaver.
 Barnelotteri.
 «Fiskedam»
 Dagslotteri.
Kafeteria.
Andakt v/Janne Mjølhus.
Velkommen!

Torsdag 21. november kl. 19.00.

lagt inn 4. okt. 2019, 05:01 av Admin Bruker

Bibeltime v/ Tom Teien, forlagssjef i Lunde forlag.
Tema: "
Herrens herlighet". Begrepet "Herrens herlighet/Guds herlighet" er brukt over 80 ganger i Bibelen, og vi kan lese der om ganske mange som helt nært får oppleve Herrens herlighet. I denne bibeltimen skal vi lese Bibelen, og dele noen tanker om Guds nærvær som åpenbarer seg i noen av tekstene om Herrens herlighet.

Tirsdag 15.oktober kl. 19.00-21.00:

lagt inn 4. okt. 2019, 03:02 av Admin Bruker   [ oppdatert 15. okt. 2019, 02:30 ]

Bibeltime v/ Sverre Bøe, Lærer ved Fjellhaug I.H.
Tema: "Gjenkomst og hjemkomst: På vei til det fullkomne gudsriket."
Bibelen har mye å si om tiden før Jesu gjenkomst, med "trengsler" og forfølgelser. Utviklingen går mot avvikling, for en dag skal satan, synd og ondskap stoppes. Endetiden reiser også store spørsmål om bortrykkelse, tusen år, Israel og dommen. Men håpet gjelder både hele verden og den enkelte, med løftet om legemets oppstandelse.

Søndag 15. september kl. 11.00 - 13.30.

lagt inn 4. okt. 2019, 02:48 av Admin Bruker

Bibeltimer v/Egil Sjaastad, pensjonert lærer ved
Fjellhaug I.H.
Tema: Storpredikant som var rett på sak.
Familiesamling: Døperen Johannes og hans liv.
Lunsj.
Bibelsamling: Døperens forkynnelse.

Møteuke med forkynner og bibelskolelærer Asbjørn Handeland. 6.-10- februar

lagt inn 24. jan. 2019, 02:41 av Admin Bruker

Tema: Nåde og sannhet.
Onsdag 6/2:    kl. 19.00
Torsdag 7/2:    kl. 19.00
Fredag 8/2:    kl. 18.00
    Åpen Fredag m/Tacomiddag!
    Ta med en venn!
Lørdag 9/2    kl. 19.00
Søndag 10/2    kl.11.00
    Enkel bevertning.
    Be for møtene!

Forkynner Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein besøker Misjonssenteret i Drammen 20 - 25. november.

lagt inn 28. aug. 2018, 06:25 av Admin Bruker   [ oppdatert 15. sep. 2018, 07:48 ]

 

23. oktober kl.19.00-21.00:

lagt inn 28. aug. 2018, 06:23 av Admin Bruker

Bibeltime v/Egil Sjaastad, lærer ved Fjellhaug I. H.
Tema: Hva er kristen frihet?
En kristen er ved troen virkelig fri. Fri fra seremonier som hørte den gamle pakten til. Fra loven som frelsesvei. Fri fra alle anklager som Guds lov lyser over oss. Vi er frikjøpt – også fra menneskebud som ikke kan utledes av Guds bud. Tilgitt. Frelst og fri!

Kveldsmat etter bibeltimen med anledning til spørsmål og samtale.

27. september kl. 19.00-21.00:

lagt inn 28. aug. 2018, 06:16 av Admin Bruker   [ oppdatert 28. aug. 2018, 06:29 ]

Bibeltime v/Asbjørn Nordgård, frivillig forkynner (pensjonert rektor).
Tema: Det herlige lys. Forskjellen mellom lov og evangelium.
Mange i dag spør: Hva var egentlig for nytt Luther kom med? Svaret er at Luther slett ikke kom med noe nytt. Han tok fram noe som var gammelt og glemt – at Guds Ord gir oss både lov og evangelium. Og disse må ikke blandes sammen.                 

Kveldsmat etter bibeltimen med anledning til spørsmål og samtale.

1-10 of 73