Nyheter


Lørdag 19. sept kl.17.00 -20.00

Bibeltime v/ Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM

Tema: “Bibeltillit i en utfordrende tid!


Kveldsmat etter bibeltimen, Etterpå blir det rikelig anledning til spørsmål og samtale.

Espen Ottosen taler også på møtet  kl.11.00 20. september. 

På grunn av smittevern vil det bli påmelding for deltagerne på samlingene.

Kontakt Bjørn Moldekleiv mobil 930 48 259!

Bibeltime.

lagt inn 28. aug. 2020, 04:23 av Admin Bruker   [ oppdatert 28. aug. 2020, 05:47 ]

Torsdag 22. okt. kl.19.00-21.00:                                                                

Bibeltime v/ Knut Kåre Kirkholm lærer ved Fjellhaug.

Tema: Salmenes bok i kristenlivet.

Info: Livet og livserfaringene veksler og møter oss på ulike måter. Salmenes bok setter ord på dette. Vi skal se på hvordan Salmenes bok gir oss ressurser til å be i livets ulike faser. Særlig skal vi se hvordan veien ofte går fra orden til kaos til gjenopprettet orden. 

                    Kveldsmat etter bibeltimen med anledning til spørsmål og samtale.

På grunn av smittevern vil det bli påmelding for deltagerne på samlingene.

Kontakt Bjørn Moldekleiv mobil 930 48 259!

Innlegg uten navn

lagt inn 16. jun. 2020, 13:15 av Admin Bruker

Formiddagsmøte
Tale: Olav Vestbøstad Søndagsskole

På grunn av smittevern er det

PÅMELDING.     Begrenset plass.

Kontakt Bjørn Moldekleiv på mobil 93048259,
eller bruk e-post: bmoldekleiv@nlm.no

Innlegg uten navn

lagt inn 9. jun. 2020, 02:31 av Admin Bruker

 

Formiddagsmøte

Søndag 14. juni kl 11.00

Tale: Ernst Jan Halsne

                  

 Søndagsskole

     

På grunn av smittevern er det

PÅMELDING.     Begrenset plass.

Kontakt Bjørn Moldekleiv på mobil 93048259,

eller bruk e-post: bmoldekleiv@nlm.no

Formiddagsmøte.

lagt inn 3. jun. 2020, 01:23 av Admin Bruker   [ oppdatert 3. jun. 2020, 01:34 ]

Formiddagsmøte

      Søndag 7. juni kl 11.00         

Tale: Bjørn Moldekleiv

   

Søndagsskole      

  

På grunn av smittevern er det

PÅMELDING.     Begrenset plass.

Kontakt Bjørn Moldekleiv på mobil 93048259,
eller bruk e-post: bmoldekleiv@nlm.no

Pinsemøte 1.Pinsedag 31. mai kl. 11.00

lagt inn 27. mai 2020, 02:00 av Admin Bruker   [ oppdatert 27. mai 2020, 02:16 ]

          Pinsemøte

1.Pinsedag 31. mai kl. 11.00

 

Tale: Bjørn Moldekleiv 

Søndagsskole

       

På grunn av smittevern er det PÅMELDING.

Kontakt Bjørn Moldekleiv på mobil 93048259,
   eller bruk e-post: bmoldekleiv@nlm.no                    (Begrenset plass).

     

Formiddagsmøte Søndag 24. mai kl 11.00.

lagt inn 20. mai 2020, 01:41 av Admin Bruker   [ oppdatert 20. mai 2020, 01:43 ]

   

Møtene er nå kommet i gang igjen!

lagt inn 12. mai 2020, 12:17 av Admin Bruker   [ oppdatert 12. mai 2020, 12:20 ]

Det blir møte 17. mai kl. 11.00
Bønn og Takk for Norge!

Bjørn Moldekleiv taler.

På grunn av smittevern er det påmelding.

Kontakt Bjørn Moldekleiv mob. nr. 930 48 259 
eller bmoldekleiv@nlm.no

Videre kontakt.

lagt inn 9. mai 2020, 05:17 av Admin Bruker

Kjære venner i Misjonssenteret!

 

Myndighetene gir nå anledning til å møtes med begrenset antall. Vi kan dessverre ikke ha kirkekaffe (ikke en gang medbrakt i Misjonssenteret, sies det) – men vi kan absolutt avtale etter hvert å ta en piknik utendørs sammen.

 

Nå tar vi først sikte på å ha et enkelt møte 17. mai under forutsetning av at vi passer godt på smittevern.

Spørsmålene som vi ønsker svar på er:

  1. Hvem vil komme uansett tidspunkt?
  2. Hvem vil foretrekke å komme kl. 11.00?
  3. Hvem vil foretrekke å komme  kl.13.00?
  4. Er det noen som foretrekker kl.17.00? ( det tradisjonelle tidspunktet for 17. mai festen)

 

Siden vi bare kan være ca 32 personer i MS, må vi ha påmelding til møtene. (pga areal/ 1 meter avstand kan vi ikke pakke inn 50 som er maksantall for samlinger nå).

Hvis det totalt blir mindre enn dette antallet som kan tenke seg å møtes, vil vi kun ha ett møte (det tidspunkt som har flest påmeldte). Ellers satser vi på to.

Vi gir da beskjed om hvilket tidspunkt som blir valgt! 

 

NB!

Påmelding til Bjørn på e-post: bmoldekleiv@nlm.no eller mob. 930 48 259 innen mandag 11/5 kl.21.00

 

Så håper vi at dere ser på nlm.no eller andre gudstjenester/ søndagsskoler frem til vi møtes! Hvis noen vil møtes til kirkekaffe på Zoom i morgen 10/5 kl 12.00, så klikk på linken under. Ewa og jeg vil iallfall være der, og lengter etter å se deres blide åsyn!

 

Topic: Kirkekaffe 10/5 -20

Time: May 10, 2020 12:00 PM Oslo

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94110231884?pwd=TXRRb2VQTFJqb3ZIK1ZoeDg3VDYxUT09

 

Dette nedenfor trenger du sannsynligvis ikke, bare klikk på linken over.

Meeting ID: 941 1023 1884

Password: 940031

 

 

Gode hilsener fra oss to

 

Bjørn 

Søndagshilsen 5.søndag i påsketiden.

lagt inn 9. mai 2020, 05:14 av Admin Bruker

Kjære venner!

 

Vil denne 5.søndag i påsketiden igjen sende dere noen ord rundt tekstene. 

Preketeksten er også denne søndagen hentet fra Jesu lange tale i kapitlene 14-16 i Johannesevangeliet ( Jesu avskjedstale). I dagens tekst snakker Han om vintreet og greinene. Jesus vil understreke hvor avhengige greinene er av Ham. 

 

Tekster: Joh.15,1-8 ( preketekst) , Hos. 14, 5-9 / Ap.gj. 4,32-35 og  Rom. 11,13-20 

 

Jesus går rett på sak. Han forklarer sine disiplene om vintreet: Han selv er det sanne vintreet.  Og Gud, Jesu Kristi Far, er den som steller med på vintreet (vingårdsmannen).

Hvorfor har en et vintre eller et  frukttre? Hensikten med treet er at det skal bære frukt!

Og derfor sier Jesus i v. 2 i teksten : "Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt". 

 

Den grein som ikke bærer frukt, blir tatt bort. Dette sa Jesus, og vi kan lett begynne å tenke at det er dårlig med frukt hos oss - dermed blir vel vi tatt bort? I v. 4 forteller Jesus hvilken grein som ikke blir tatt bort. Det er den greinen som blir i Jesus. Greinene kan ikke bære frukt av seg selv. Det er bare når greinen forblir i vintreet at den bærer frukt! 

 

er min bønn at du og jeg vil forbli i Jesus. Å forbli i Jesus betyr at du trenger Hans Ord hele tiden. Jesus sa at disiplene var alt rene på grunn av det ordet som Jesus hadde talt til dem. Han vil med dette si at disiplene (og vi, som Hans disipler nå), trenger Hans ord for å forbli på vintreet, og ikke visne og bli en tørr grein. Vi trenger budskapet om synd og nåde. Vi trenger å få komme til Jesus med våre synder. Hos Ham får vi syndenes forlatelse. Jesu disipler til alle tider trenger Hans Ord for å bære frukt. 

 

Jesus renser greinen som bærer frukt. Det kjennes smertelig for greinen. Men hensikten er tydelig: Den skal bære mer frukt! Greinene er så avhengige av vintreet, av Jesus. Jesus sier det tydelig at uten Ham kan de ingenting gjøre.

Forblir de i vintreet Jesus, er det gitt store løfter til bønn. Han sier: "Be om hva dere vil og dere skal få det"! 

 

Hvem er det som til sist blir herliggjort gjennom at greinen bærer frukt? Hvem får ære gjennom det du får bety, og glede andre med? Det er Han som passer på vintreet. Det er Jesu Kristi Far, vår store Gud! Peter skriver i sitt første brev i kap. 4 v.11b: «Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at GUD MÅ BLI ÆRET I ALLE TING ved Jesus Kristus – Ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.»  

 

I Ap. gj,. 4,32-35 får vi ett glimt av samholdet i den første menighet. Det står som et sterkt eksempel på hvordan Jesus fikk prege sine disipler. Tenk at "ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles"!

De var betrodd stor nåde!  Det fikk som konsekvens at de tok godt vare på hverandre.  Det er virkelig til ettertanke! Hva kan vi i denne tid lære av dem? Hvor mye betyr hver enkelt i Misjonssenteret for meg…, eller hver enkelt peruaner eller kineser?

 

Paulus skriver i romerbrevet kapitlene 9-11 om Israels folkets situasjon. I det som er en av lesetekstene for dagen, Rom. 11,13-20, understreker apostelen at vi som ikke tilhører Israel, men er hedninger av fødsel ikke har grunn til å rose oss. 

Det er roten som bærer oss. Altså det er Gud som ved Jesus Kristus har gitt oss å tro evangeliet! Vi har ikke noe fortrinn foran Israels folkGud har ikke glemt sitt utvalgte folk. Vi skulle ikke være overmodige, men frykte Gud!      

 

God helg!

 

Gode hilsener

 

Bjørn

Søndagshilsen 4. søndag i Påsketiden.

lagt inn 3. mai 2020, 05:47 av Admin Bruker

  Kjære venner!

 

Vil også denne 4.søndag i påsketiden sende dere noen ord rundt tekstene. 

Jesus overrasket sine disipler i det som er preketekst for søndagen. Han holdt en lang tale i kapitlene 14-16 i Johannesevangeliet( Jesu avskjedstale). Jesus viser at Han har full kontroll! Selv om det som nå ligger foran for disiplene virker veldig usikkert for dem, er Jesus der og Han passer på dem.  Det skal du og jeg som kjenner Ham også få ta til oss!

 

Tekster: Joh.16,16-22 ( preketekst) , Jes. 54, 7-10 / Ap.gj. 9,36-43 og  Fil. 3,12-14 

 

Jesus forkynnelse mangler sidestykke. Innhold og dybde overgår alt vi kan tenke oss. Når vi hører forkynt fra det som Han sa eller vi leser i Bibelen, vil vi stadig oppdage noe nytt eller bli forbauset over at vi ikke har sett denne sannheten før.

I Joh. 16 avslutter Jesus sin avskjedstale. Det var siste gangen at disiplene fikk anledning til høre Jesus og samtale med Ham før Han gikk inn i  lidelsen. Dermed står denne talen i en særstilling.

 

Mye i denne talen var ukjent og fremmed for disiplene! Når Jesus i v. 16 sier: "Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere se meg", skjønner ikke disiplene hva han mener. Heldigvis forklarer Jesus det slik at de husket det når de senere trengte det. Han bruker eksempler som går rett til hjertet.  Han er sjelesørgeren som makter å hjelpe sine disipler der de er.

Vi sitter på en måte med fasiten, og vi kan si at Jesus døde og dermed var Han borte fra  dem for en tid, men så stod Han opp igjen og da så de Ham igjen!

 

Ved bare å tenke på fasiten, kan det være at vi ikke hører hva Jesus vil ha sagt oss som er hans disipler i dag.

Smerten som Jesus gjennomgikk var  en smerte for oss. Han ofret seg for oss. En fødende kvinne ofrer seg for sitt barn. Hun gruer for fødselen. Det er smerte, men når barnet er født er det glede på glede! Disiplene kjente på  stor smerte når Jesus skulle bli tatt fra dem. Men gleden skulle komme tilbake og det skulle bli en glede som ingen kunne ta fra dem!

Det har vært kriser i verden før Korona. Du kan ha hatt  motbakker i livet som har virket uoverstigelige. Jesus sier i teksten i dag også til deg: «.. om en liten stund igjen skal dere (du) se meg»  For Jesus er oppstått og vi får lov å tro på en levende frelser som har full kontroll.

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme , ja, til evig tid» (Hebr. 13,8).  Derfor kan du også nå være trygg og kjenne på en glede som ikke blir borte for Jesus er din følgesvenn, din gode hyrde, som leder deg dag for dag, gjennom alle slags dager.

 

Det mest solide i denne verden, det som jeg har vanskelig for å tenke skal rokkes, er fjellene og haugene. Likevel, de kan nok vike og rokkes, men det som er virkelig stabilt, er Herrens fredspakt.  (Jes. 54,10) Herren er full av miskunnhet. Han vil igjen forbarme seg over deg og meg. Han er til å stole på!

 

I Fil. 3,12-14 skriver Paulus om hvordan han har det. Når han tenker på det, står det klart for ham at han aldeles ikke er fullkommen. Likevel jager og lengter han etter å nå frem til evig glede hos Gud. Hvorfor? Jo, fordi Jesus har grepet ham. Hvordan kan han gå videre på en rett måte? Han glemmer det som ligger bak og strekker seg ut etter det som ligger foran! Mika. 7,19b sier: "Du skal kaste alle deres synder i havets dyp." Tenk det! Derfor kan Paulus (og vi) strekke oss etter det som ligger foran. Han ser frem til målet. En dag skal seiersprisen utdeles. Ikke etter fortjeneste, men på grunn av Guds nåde og miskunnhet. Det er virkelig noe å strekke seg etter! Paulus legger seg selv og andre på hjertet at det er avgjørende å nå målet. Han ønsker å legge det bak seg som kan hindre ham i å nå frem til målet.

 

Måtte ingenting få hindre oss i å nå målet….

 

Må Herren velsigne og bevare deg! 

God helg!

 

Gode hilsener

 

Bjørn

1-10 of 87