Nyheter.‎ > ‎

Adventshilsen.

lagt inn 11. des. 2020, 06:05 av Admin Bruker

Kjære venner!

Det er en annerledes adventstid. Vi kan ikke komme sammen til møter.  Heldigvis er det viktigste ikke bundet. I sitt siste brev satt apostelen Paulus i fengsel og han han kunne ikke bevege seg fritt, men han visste likevel at det var noe som ikke var bundet: Guds Ord. (2. Tim. 2,9) 

Du og jeg kan altså få et møte med Guds Ord i adventstiden!

Det er fire søndager i advent.

På den første søndagen forkynner Jesus oppfyllelsen av Guds nåde på hjemstedet Nasaret. Han forkynte at de som virkelig trengte Guds nåde - Guds gave, kunne få den ufortjent! Dessverre var ikke mange av dem som hørte på mottakelige for denne gaven fra Gud!             Luk. 4,16-30

På den andre søndagen blir vi spesielt minnet på at Jesus skal komme igjen. Tiden for dette nærmer seg mer og mer. Det gjelder da å leve i sunn forventning og å være klar til å møte Ham i spenning og glede! Luk. 21,27-36

På den tredje søndagen er det døperen Johannes som kommer med et botsbudskap. Bot er å angre sine synder og be Gud om tilgivelse. Gjennom sin forkynnelse stiller han tilhørerne på valg. De som hørte til Israels folket hadde lett for å tenke at de var garantert å ha forholdet til Gud i orden.   Men Johannes forteller dem at det var langt fra tilfelle.  Derfor forkynner han at de må angre sine synder.  Og senere peker nettopp Johannes på at Jesus er Guds lam som bærer alle våre synder. Vi i dag trenger også Jesus som Guds lam! Luk. 3,7-17

På den fjerde søndagen møter vi to mødre som venter på to spesielle sønner. De har ennå ikke født dem. Vi møter Elisabet og Maria og vi hører hvordan Elisabet lovpriser Gud. Elisabet skal føde Johannes døperen. Han som var veirydderen for Jesus. Maria, Jesu mor, bringer dermed den store velsignelsen! Budskapet på den siste søndagen i advent vil understreke for oss at det gjelder å ta imot den velsignelsen som Jesus kom med!  VI nærmer vi derfor oss julehøytiden i tilbedelse og lovsang! Luk. 1,39-45

Fil 2,5-11 sier: «La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt han det navnet som er over alle navn».  I disse versene møter vi Jesu liv, fra begynnelsen til den dagen Gud gir Jesus navnet over alle navn. Disse versene kan være vår bekjennelse og lovprisning i dagene fremover!  

 

Fortsatt Velsignet Adventstid!

Bjørn

Comments