Nyheter.‎ > ‎

Hilsen fra Bjørn.

lagt inn 25. apr. 2020, 00:22 av Admin Bruker

Kjære venner!

 

Vil også denne 3.søndag i påsketiden sende dere noen ord rundt tekstene. Deretter noen funderinger vi har rundt dette med hvordan vi som forsamling skal holde fellesskapet ved like – både med Gud og med hverandre. Og så kommer misjonsinfo - en oppdatering om Magnar Olsen.

 

  • Tekstene: Den gode hyrden!

 

Tekster: Joh.10,11-18 ( preiketekst) , Esek. 34,11-16 / Ap.gj. 2,36-41 og  1.Pet.2,20-25 

 

For mange år siden fikk jeg anledning til å snakke med en vassekte sauebonde på Voss. Det var en opplevelse å høre Hermund fortelle om sauene sine. Det var tydelig at sauene lå ham på hjerte og han kjente dem – og de kjente ham! Da han kom opp i fjellet om sommeren med mel og salt til dem og ropte «Pirre pirre pirre» så kom sauene hans diltende ned fra fjellsidene i full fart, bare hans, ikke de andre sauene som gikk der og beitet.  Om han ikke hadde navn på alle sauene, så visste han hvilke de var uten å se på nummerbrikken de hadde i øret. Og om høsten var det stor sorg hvis noen av sauene manglet ved innsankingen. Han tok mange ekstra turer for å lete etter dem.

 

I tekstene for dagen møter vi Jesus som Den Gode Hyrden. Det Han ønsker å si oss er at utenom Ham finns det ingen god hyrde. Hvilken trygghet for de dagene som vi nå opplever! Uansett hvordan det enn blir, møter Jesus sine disipler som den den gode hyrden! Han sørger for sine.

 

Og når Jesus presenterer seg som Den Gode Hyrden forklarer Han umiddelbart hva det vil si «Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene» (Joh 10,11) Påskebudskapet er tydelig. Det forteller at den gode hyrden døde for alle mennesker. Slik elsket Jesus sauene sine at Han var villig til å dø for dem – for deg og meg - for å berge oss fra fienden. Han døde for våre synder! Det skal vi få lov å tro og ta imot som en stor gave fra Ham!

 

Han leder sine får på rett vei. (Se Salme 23,3) Det som ligger hyrden mest på hjerte er å lede dem slik at de lærer ham å kjenne. Han vil  lede dem slik at de når fram til evig fellesskap med Gud. Han leder oss gjennom sitt Ord.

Han tar seg av sine får ( venner) på rett måte. Esek. 34,16 forteller tydelig at Gud har omsorg for sine får. Han møter dem på den måten som er best for dem. Hør bare: "de nedbrutte vil jeg forbinde og de syke vil jeg styrke". Med sin hyrdeomsorg ser han hva som tjener deg og meg best! Den gode hyrden kjenner deg og meg til bunns, og da vet han hva som gagner oss.  Vi kan få tenke: Hvis vi har slått lag med denne gode hyrden, trenger vi ikke å frykte for noe!  Ikke en gang i dødsskyggens dal trenger vi å være redd: «For du er med meg, din kjepp og din stav de trøster meg». (Salme 23,5)

 

Jes. 46,4 har vi et viktig løfte fra den gode hyrden: "Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere". 

Han fører dem til en god beitemark. Han gir dem næring  (også åndelig næring) slik at de har det som de trenger for livet her i denne verden. Ja, han sørger virkelig for dem!

 

Les gjerne tekstene igjen og takk for denne gode hyrden!

 

  • Hva med fellesskapet?

 

Det er en annerledes tid og vi har ikke kunnet møtes. Nå er barnehagene i gang og myndighetene forbereder en forsiktig gjenåpning av samfunnet. Ennå vet vi likevel ikke når vi kan samles som før. Ewa og jeg har nå installert Zoom på pc'n. Dermed skulle vi kunne være i stand å invitere dere til små samlinger på nettet. Vi prøver oss litt frem og håper at vi neste søndag, 3.mai skal kunne invitere til en "digital kirkekaffe" via Zoom. Kanskje kan vi få til noen mannsgrupper/damegrupper etc på den måten også etter hvert.  Vi tar mer enn gjerne imot tips til hvordan vi kan styrke fellesskapet vårt nå. 

Så håper vi at hver og en prøver å holde kontakt med noen andre i forsamlingen!

 

  • Misjonsinfo

 

Magnar Olsen som besøkte oss sammen med kona Carol i februar i fjor, hilser til alle sammen. Han takker for forbønn. Det har vært urolig i Hongkong siste året og de siste månedene har ikke de heller kunnet samles på vanlig måte på grunn av Covid 19. Gudstjenestene har gått via internett. Fra 1. mai begynner han i menigheten som han arbeidet tidligere i. Det er Grace menigheten som holder til i Queen Maud Secondary School. Det gleder han seg til.

Hvordan kan en nå enda bedre ut og utnytte kontakten med skolen er noe som ligger han på hjertet.  Så igjen takk for at du husker på ham og kona Carol!

 

 

Gode hilsener

 

Ewa og Bjørn

Comments