Nyheter.‎ > ‎

Julehilsen

lagt inn 23. des. 2020, 13:45 av Admin Bruker

Gud vil frelse oss - Profetien går i oppfyllelse!

Mika 5,1 forteller: «Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå en som skal være hersker over Israel».

Dette stod klart i GT.

Gud er Gud. Han har full kontroll. «Kongers hjerter er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil». Sal. Ords. 21,1 - Gud kan altså få en konge ja, en keiser til å  gjøre det Han vil!  Det var det som skjedde den første julehøytiden.

Hvordan kunne Gud få Maria, Jesu mor og Josef til Betlehem? De holdt jo hus i Nasaret.

Keiseren Augustus ville vite hvor mange som bodde i riket hans. Og for at dette skulle skje måtte alle i Israel reise til stedet der slekten deres hadde sitt hovedsete. Og dermed reiste Maria og Josef fra Nasaret til Betlehem. De kunne ikke gjøre annet enn å følge keiserens ordre.

Men dypest sett var det Gud som ordnet det slik at en profeti gikk i oppfyllelse.

Det at Jesus ble født i Betlehem og oppvokst i Nasaret, gjorde at mange ikke skjønte at verdens frelser var født.

Men han er virkelig verdens frelser og julebudskapet er for alle! Gud ordnet ikke med noen velkomstkomite som tok imot Jesus. Han sørget for at noen av de som stod lavest i samfunnet -altså gjeterne - fikk høre budskapet om Jesus først! På den måten viste Gud tydelig at verdens frelser ble født for alle.  

Gjeterne fikk høre: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.»  Og den himmelske lovsangen lød til Guds ære!

Det er kun Jesus som kan frelse deg og meg!

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh. 3,16

Dette var det Gud gjorde. Du og jeg måtte ha en frelser som gjorde opp for alle våre synder. Det skal vi få tro på! Og dermed ikke bli utestengt fra Guds rike, men ha evig liv sammen med Jesus.

Gjør derfor som Maria! Hun tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte! 

Tenk at Gud gav sin Sønn som frelser for oss!  Gud ordnet det slik at profetien gikk i oppfyllelse!

Luk. 2,1-20

Velsignet Julehøytid!

 

Bjørn   

Comments