Nyheter.‎ > ‎

Påsken 2020.

lagt inn 4. apr. 2020, 06:36 av Admin Bruker   [ oppdatert 4. apr. 2020, 07:35 ]
"Påskehilsen fra forsamlingsleder."

 Kjære venner!

 

Påskefortellingen er fascinerende.

Palmesøndag blir Jesus hyllet som konge.

Skjærtorsdag er Jesu siste samling med disiplene før Han døde.  Da ble nattverden innstiftet.

På langfredag blir vi minnet om Jesu lidelse og død.

Så blir det stor glede når  Jesus står opp igjen.

 

Palmesøndag

Jesus lar seg hylle. Og hyllesten er godkjent av Gud for profeten Sakarja ( 9,9) har sagt det på forhånd.

Der står: "Frykt ikke Sions datter, din konge kommer til deg!" Det er Fredskongen som kommer!

Og gjennom denne påsken kommer denne kongen til deg og meg. 

Jesus skuffet nok mengden den gangen. Han var ikke den kongen som kom for å kaste ut romerne. Grekerne, som så gjerne ville se Jesus, hva slags konge ventet de å møte? Jesus benytter anledningen til å fortelle disiplene om at Han er hvetekornet som må dø for at det skal bli frukt! Han måtte gå lidelsens vei, for å bli Kongenes konge. Tenk at jeg har fått se ham som "hvetekornet" som døde for meg!

 

Tekster: Joh. 12,12-24, 2.Mos. 12,21-28 og  Ef. 2,12-18

 

Skjærtorsdag

Jesus skulle holde påskehøytid med sine disipler. Gud har forberedt det hele: En mann åpnet huset sitt for dem og dermed kunne de feire dette måltidet sammen. Men høytiden blir alvorlig forstyrret da Jesus sier at en av hans disipler skal forråde ham. Det er spesielt å tenke på at en av hans nærmeste solgte Jesus for penger.  Det kan altså skje at noen som har stått Jesus nær, forlater Ham…. Ja, at penger og andre verdens goder blir viktigere enn Jesus.

Midt i dette innstiftet altså Jesus nattverden. Han gav dem brød og vin – «Dette er mitt legeme» «Dette er mitt blod…som utgytes for mange til syndenes forlatelse» Han selv skulle bli ofret for de manges synder. Når vi får anledning til å være sammen og feire nattverd, får vi ta imot syndenes forlatelse. Nattverden er et styrkemåltid for syndere som trenger frelseren Jesus.

Når vi nå denne Skjærtorsdagen ikke kan samles til nattverd på vanlig måte, kan jeg likevel ta Jesu ord om syndenes forlatelse til meg og tro at det gjelder meg!

"Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud". 2. Kor. 5,21 På grunn av det Jesus gjorde, står du og  jeg rettferdige for Gud. Hvilken gave!

 

På nlm.no kommer Jan Magnus Fauske Lillebø med noen råd om nattverd i disse Koronatider. Og i Dagen på torsdag 2.april, hadde Torkild Masvie et innlegg der han refererte til Carl  Fr. Wisløff: «Ønsker du å gå til nattverd, men det finnes ikke mulighet til nattverd, så gir Guds Ord deg alt som du trenger for å bli bevart og gi deg syndenes forlatelse.»

Uansett: Vi kan få se frem til neste gang vi kan samles til nattverd!

 

Tekster: Matt. 26,17-30, 2:Mos.12,1 + 3-8 og 1.Kor. 5, 6b-8

 

Langfredag 

Dvel gjerne ved lidelsesfortellingen om Jesus denne dagen! Vi følger ham fra nattverdsalen til Getsemanehagen. Jesus forutsier Peters fornektelse. Han kjemper i Getsemane mens disiplene ikke klarer å holde seg våkne. Jesus blir tatt til fange. Han blir forhørt hos Rådet og ydmyket. Peter fornekter. Jesus blir dømt til døden og Barabbas går fri. Tenk, at Barabbas, som var en beryktet fange, ble satt fri og Jesus, den uskyldige og rene, ble dømt til døden! Men, Jesus døde ikke bare i stedet for Barabbas – Han døde for at du og jeg skulle slippe å stå ansvarlig for Gud med våre synder. Stedfortrederen gjorde opp for oss. Det skal vi få tro!

Soldatene spottet  Jesus og han ble korsfestet mens soldatene delte klærne hans. Les gjerne Salme 22 og legg merke til hvordan alt bli oppfylt! Hvilken lidelse vi blir vitne til!

 

Les gjerne sangen: Jeg ser deg, o Guds Lam å stå. Sangboken  665 

 

Tekster: Mark.14,26 -15,39

 

 

1. Påskedag

Kvinnene var i villrede over at de ikke fant Jesus i graven. Men to engler spurte dem: «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?» Jesu hadde tidligere sagt at han skulle dø og så oppstå på den tredje dagen.  Men det var nå for godt til å være sant, så disiplene trodde det ikke med engang.  Godt at det er skrevet at disiplene ikke trodde! Men heldigvis fant Jesus dem og da fikk de lov å tro.  Det hadde skjedd. Jesus var virkelig oppstått! Han lever! Og disiplene ble fylt av en glede som ingen kunne ta fra dem!

 

Les gjerne sangen: Å salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!  Sangboken 680

 

Tekster: Luk. 24,1-9,  (les gjerne til vers 12) Salme 118,14-24 (en av de siste sangene Jesus sang på jord, hørte med til «Lovsangen») og 1.Kor.15,1-11 

 

Så er påskebudskapet gitt for å trøste deg og meg.  Det er en vanskelig tid . Det mangler ikke på bekymringer. Påsken forkynner om en levende Frelser som døde for syndene våre. Takk og  lov!

Salme 94,19 fikk Ewa og jeg i dag på morgenen. Det verset vil jeg gjerne gi videre til deg. Ta det gjerne frem om og om igjen.

"Når mine urolige tanker blir mange i mitt  hjerte, da fryder din trøst min sjel".

 

Gledelig påskehøytid!

 

Gode hilsener

 

Bjørn

 

Takk for gavene til Drammen Misjonsforsamling NLM

I mars har det kommet inn kr.19. 575,18 i gaver. Kollektene fra 1. og 8. mars samt Formiddagstreffet er ikke med i beløpet.

(Det som er gitt i fast givertjeneste og gaver sentralt er ikke med i beløpet) 

Comments