Nyheter.‎ > ‎

Søndagshilsen 4. søndag i Påsketiden.

lagt inn 3. mai 2020, 05:47 av Admin Bruker

  Kjære venner!

 

Vil også denne 4.søndag i påsketiden sende dere noen ord rundt tekstene. 

Jesus overrasket sine disipler i det som er preketekst for søndagen. Han holdt en lang tale i kapitlene 14-16 i Johannesevangeliet( Jesu avskjedstale). Jesus viser at Han har full kontroll! Selv om det som nå ligger foran for disiplene virker veldig usikkert for dem, er Jesus der og Han passer på dem.  Det skal du og jeg som kjenner Ham også få ta til oss!

 

Tekster: Joh.16,16-22 ( preketekst) , Jes. 54, 7-10 / Ap.gj. 9,36-43 og  Fil. 3,12-14 

 

Jesus forkynnelse mangler sidestykke. Innhold og dybde overgår alt vi kan tenke oss. Når vi hører forkynt fra det som Han sa eller vi leser i Bibelen, vil vi stadig oppdage noe nytt eller bli forbauset over at vi ikke har sett denne sannheten før.

I Joh. 16 avslutter Jesus sin avskjedstale. Det var siste gangen at disiplene fikk anledning til høre Jesus og samtale med Ham før Han gikk inn i  lidelsen. Dermed står denne talen i en særstilling.

 

Mye i denne talen var ukjent og fremmed for disiplene! Når Jesus i v. 16 sier: "Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere se meg", skjønner ikke disiplene hva han mener. Heldigvis forklarer Jesus det slik at de husket det når de senere trengte det. Han bruker eksempler som går rett til hjertet.  Han er sjelesørgeren som makter å hjelpe sine disipler der de er.

Vi sitter på en måte med fasiten, og vi kan si at Jesus døde og dermed var Han borte fra  dem for en tid, men så stod Han opp igjen og da så de Ham igjen!

 

Ved bare å tenke på fasiten, kan det være at vi ikke hører hva Jesus vil ha sagt oss som er hans disipler i dag.

Smerten som Jesus gjennomgikk var  en smerte for oss. Han ofret seg for oss. En fødende kvinne ofrer seg for sitt barn. Hun gruer for fødselen. Det er smerte, men når barnet er født er det glede på glede! Disiplene kjente på  stor smerte når Jesus skulle bli tatt fra dem. Men gleden skulle komme tilbake og det skulle bli en glede som ingen kunne ta fra dem!

Det har vært kriser i verden før Korona. Du kan ha hatt  motbakker i livet som har virket uoverstigelige. Jesus sier i teksten i dag også til deg: «.. om en liten stund igjen skal dere (du) se meg»  For Jesus er oppstått og vi får lov å tro på en levende frelser som har full kontroll.

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme , ja, til evig tid» (Hebr. 13,8).  Derfor kan du også nå være trygg og kjenne på en glede som ikke blir borte for Jesus er din følgesvenn, din gode hyrde, som leder deg dag for dag, gjennom alle slags dager.

 

Det mest solide i denne verden, det som jeg har vanskelig for å tenke skal rokkes, er fjellene og haugene. Likevel, de kan nok vike og rokkes, men det som er virkelig stabilt, er Herrens fredspakt.  (Jes. 54,10) Herren er full av miskunnhet. Han vil igjen forbarme seg over deg og meg. Han er til å stole på!

 

I Fil. 3,12-14 skriver Paulus om hvordan han har det. Når han tenker på det, står det klart for ham at han aldeles ikke er fullkommen. Likevel jager og lengter han etter å nå frem til evig glede hos Gud. Hvorfor? Jo, fordi Jesus har grepet ham. Hvordan kan han gå videre på en rett måte? Han glemmer det som ligger bak og strekker seg ut etter det som ligger foran! Mika. 7,19b sier: "Du skal kaste alle deres synder i havets dyp." Tenk det! Derfor kan Paulus (og vi) strekke oss etter det som ligger foran. Han ser frem til målet. En dag skal seiersprisen utdeles. Ikke etter fortjeneste, men på grunn av Guds nåde og miskunnhet. Det er virkelig noe å strekke seg etter! Paulus legger seg selv og andre på hjertet at det er avgjørende å nå målet. Han ønsker å legge det bak seg som kan hindre ham i å nå frem til målet.

 

Måtte ingenting få hindre oss i å nå målet….

 

Må Herren velsigne og bevare deg! 

God helg!

 

Gode hilsener

 

Bjørn

Comments