Nyheter.‎ > ‎

Søndagshilsen 5.søndag i påsketiden.

lagt inn 9. mai 2020, 05:14 av Admin Bruker

Kjære venner!

 

Vil denne 5.søndag i påsketiden igjen sende dere noen ord rundt tekstene. 

Preketeksten er også denne søndagen hentet fra Jesu lange tale i kapitlene 14-16 i Johannesevangeliet ( Jesu avskjedstale). I dagens tekst snakker Han om vintreet og greinene. Jesus vil understreke hvor avhengige greinene er av Ham. 

 

Tekster: Joh.15,1-8 ( preketekst) , Hos. 14, 5-9 / Ap.gj. 4,32-35 og  Rom. 11,13-20 

 

Jesus går rett på sak. Han forklarer sine disiplene om vintreet: Han selv er det sanne vintreet.  Og Gud, Jesu Kristi Far, er den som steller med på vintreet (vingårdsmannen).

Hvorfor har en et vintre eller et  frukttre? Hensikten med treet er at det skal bære frukt!

Og derfor sier Jesus i v. 2 i teksten : "Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt". 

 

Den grein som ikke bærer frukt, blir tatt bort. Dette sa Jesus, og vi kan lett begynne å tenke at det er dårlig med frukt hos oss - dermed blir vel vi tatt bort? I v. 4 forteller Jesus hvilken grein som ikke blir tatt bort. Det er den greinen som blir i Jesus. Greinene kan ikke bære frukt av seg selv. Det er bare når greinen forblir i vintreet at den bærer frukt! 

 

er min bønn at du og jeg vil forbli i Jesus. Å forbli i Jesus betyr at du trenger Hans Ord hele tiden. Jesus sa at disiplene var alt rene på grunn av det ordet som Jesus hadde talt til dem. Han vil med dette si at disiplene (og vi, som Hans disipler nå), trenger Hans ord for å forbli på vintreet, og ikke visne og bli en tørr grein. Vi trenger budskapet om synd og nåde. Vi trenger å få komme til Jesus med våre synder. Hos Ham får vi syndenes forlatelse. Jesu disipler til alle tider trenger Hans Ord for å bære frukt. 

 

Jesus renser greinen som bærer frukt. Det kjennes smertelig for greinen. Men hensikten er tydelig: Den skal bære mer frukt! Greinene er så avhengige av vintreet, av Jesus. Jesus sier det tydelig at uten Ham kan de ingenting gjøre.

Forblir de i vintreet Jesus, er det gitt store løfter til bønn. Han sier: "Be om hva dere vil og dere skal få det"! 

 

Hvem er det som til sist blir herliggjort gjennom at greinen bærer frukt? Hvem får ære gjennom det du får bety, og glede andre med? Det er Han som passer på vintreet. Det er Jesu Kristi Far, vår store Gud! Peter skriver i sitt første brev i kap. 4 v.11b: «Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at GUD MÅ BLI ÆRET I ALLE TING ved Jesus Kristus – Ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.»  

 

I Ap. gj,. 4,32-35 får vi ett glimt av samholdet i den første menighet. Det står som et sterkt eksempel på hvordan Jesus fikk prege sine disipler. Tenk at "ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles"!

De var betrodd stor nåde!  Det fikk som konsekvens at de tok godt vare på hverandre.  Det er virkelig til ettertanke! Hva kan vi i denne tid lære av dem? Hvor mye betyr hver enkelt i Misjonssenteret for meg…, eller hver enkelt peruaner eller kineser?

 

Paulus skriver i romerbrevet kapitlene 9-11 om Israels folkets situasjon. I det som er en av lesetekstene for dagen, Rom. 11,13-20, understreker apostelen at vi som ikke tilhører Israel, men er hedninger av fødsel ikke har grunn til å rose oss. 

Det er roten som bærer oss. Altså det er Gud som ved Jesus Kristus har gitt oss å tro evangeliet! Vi har ikke noe fortrinn foran Israels folkGud har ikke glemt sitt utvalgte folk. Vi skulle ikke være overmodige, men frykte Gud!      

 

God helg!

 

Gode hilsener

 

Bjørn

Comments