Ungdomsarbeid i Misjonssenteret

FREDAX er en klubb for ungdom fra 8.klasse og oppover. Klubben samles annenhver fredag (oddetallsuker) i Misjonssenteret kl.19.00-22.00 når ikke annet er oppgitt. Aktiviteter, andakt og mat står på programmet. Av og til turer eller overnattinger. Se program «Fredax høst 19».

Alfa Super: Bibelgruppe for 7.-10.klasse. Samles ca 2 søndager i måneden under gudstjenesten kl. 11. Se «Søndagsskoleopplegg, høsten 19» og «Plakat høst 19».

 


Ungdom